Theo dõi chúng tôi:
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Công Ty TNHH The One Logistics Việt Nam

CÁC ĐIỀU KHOẢN INCOTERMS VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

 

The One Logistics xin giới thiệu về Incoterms, các điều kiện Incoterms như thế nào. Qua bài viết này chúng tôi sẽ liệt kê, phân tích tất cả các điều khoản Incoterms, yếu tố liên quan đến các điều khoản thương mại Incoterms này.

 

Incoterms là gì? Incoterms 2010 là gì?

 

INCOTERMS (thuật ngữ được viết tắt từ International Commercial Terms - có nghĩa là "Các điều khoản thương mại quốc tế") là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế do ICC (Phòng Thương mại Quốc tế) ở Paris, Pháp ban hành và công bố. Incoterms được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Incoterms quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế đặc biệt là mua bán hàng hoá quốc tế giữa các chủ thể ở những quốc gia khác nhau.

 

Incoterm 2010 - The One Logistics

 

INCOTERMS quy định những điều khoản chi tiết liên quan đến các vấn đề về giao nhận hàng hoá, trách nhiệm của các bên liên quan như: trách nhiều giao hàng của bên bán, trách nhiệm nhận hàng của bên mua, ai sẽ trả tiền vận chuyển, bảo hiểm, rủi ro được chuyển cho các bên như thế nào và khi nào? Và các vấn đề khác như thủ tục hải quan, địa điểm giao hàng.

Incoterms sẽ được các bên thoả thuận trong Hợp đồng thương mại quốc tế, song một số nội dung Incoterms sẽ không đề cập vì thế các bên cần lưu ý để bổ sung các vấn đề khác vào Hợp đồng thương mại quốc tế của mình để Hợp đồng được chặt chẽ và đảm bảo cơ chế thực hiện cũng như giải quyết tranh chấp. Các nội dung cần bổ sung thêm như: Phương thức thanh toán L/C, chuyển khoản, hoặc giao tiền cho chủ tàu,...; Bộ vận đơn đường biển thanh toán, phạt vi phạm, bồi thường; tiêu chuẩn hàng hoá; Cơ quan giải quyết tranh chấp,... Nên lưu ý rằng Incoterms chỉ là một nội dung của Hợp đồng chứ không phải toàn bộ Hợp đồng thương mại quốc tế. 

 

Các phiên bản Incoterms, Incoterms 2000, Incoterms 2010.

 

Phiên bản Incoterms hiện hành là Incoterms 2010 được Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ở Paris, Pháp và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Phiên bản Incoterms trước đó là Incoterms 2000, trong 10 năm đã qua kể từ khi Incoterms 2000 có hiệu lực, môi trường kinh doanh toàn cầu, tập quán thương mại quốc tế, vận tải, công nghệ thông tin, vấn đề an ninh... đã có nhiều thay đổi vì thế việc cập nhật chỉnh sửa cho ra phiên bản Incoterms 2010 là điều cần thiết.

Phiên bản cũ - Incoterms 2000 bao gồm có 13 điều kiện giao hàng mẫu, chia thành 4 nhóm: C, D, E, F. Trong đó, nhóm E gồm 1 điều kiện (EXW), nhóm F gồm 3 điều kiện (FCA, FAS, FOB), nhóm C gồm 4 điều kiện.

 

Các điều kiện Incoterms 2010?

 

Phòng thương mại quốc tế International Chamber of Commerce đã công bố nội dung Incoterm 2010 bắt đầu được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Incoterms 2010 chỉ bao gồm 11 điều khoản, giảm 2 điều khoản (DDU & DAF) so với Incoterms 2000.

Các điều khoản Incoterms 2010 được chia làm 2 nhóm:

 

Các điều kiện Incoterms 2010 dùng chung cho bất kỳ loại hình vận vận chuyển nào:

 

+ EXW là gì? Ex Works – Giao tại xưởng
+ FCA là gì? Free Carrier – Giao cho nhà chuyên chở
+ CPT là gì? Carriage Paid To - Cước phí trả tới
+ CIP là gì? Carriage and Insurance Paid – Cước phí và bảo hiểm trả tới
+ DAT là gì? Delivered At Terminal (new) – Giao hàng tại bãi (điều khoản mới)
+ DAP là gì? Delivered At Place (new) – Giao tại nơi đến (điều khoản mới)
+ DDP là gì? Delivered Duty Paid – Giao hàng đã trả thuế

 

Các điều kiện Incoterms 2010 chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa:

 

+ FAS là gì? Free Alongside Ship – Giao tại mạn tàu
+ FOB là gì? Free On Board – Giao lên tàu
+ CFR là gì? Cost and Freight – Trả cước đến bến
+ CIF là gì? Cost, Insurance and Freight – Trả cước, bảo hiểm tới bến

 

Giảm từ 13 xuống còn 11 điều khoản, bổ sung 2 điều khoản mới là DAT (Delivered at Terminal)DAP (Delivered at Place) – bỏ các điều khoản DAT (Delivered at Frontier) – giao tại biên giới, DES (Delivered Ex-ship), DEQ (Delivered Ex-Quay)DDU (Delivered Duty Unpaid).

Incoterms 2010 chỉ rõ nghĩa vụ phải cung cấp thông tin liên quan đến các vấn đề anh ninh trong khai báo ví dụ như việc khai báo thông tin an ninh và chuỗi các thông tin khác.


Lưu ý: Mỗi điều khoản trong Incoterms 2010 chúng ta nên ghi thêm một địa điểm để giải thích rõ thêm về điều khoản Incoterms đó. ví dụ: , DAT Ho Chi Minh, FOB Hai Phong, EXW Hanoi. (trong trường hợp địa danh rộng, ta có thể ghi rõ: EXW Tan Son Nhat, Ho Chi Minh City).

 

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN 11 ĐIỀU KIỆN INCOTERMS 2010

 

1. Các điều khoản Incoterms 2010 dùng chung cho tất cả các loại hình vận chuyển 

 

EXW
 là gì? Ex Works - Giao tại xưởng  


Theo điều kiện Exw, người mua sẽ chịu toàn bộ phí tổn và rủi ro trong việc đưa hàng từ đầu người bán đến điểm cuối cùng. Người bán có trách nhiệm đặt hàng dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi giao hàng (xưởng, nhà máy, nhà kho). Điều khoản Exw này thể hiện trách nhiệm tối thiểu của người bán. Điều kiện Exw được dùng cho tất cả các hình thức vận chuyển 

 

FCA
 là gì? Free Carrier) - Giao cho nhà chuyên chở 


Đối với điều kiện FCA, người bán có nghĩa vụ giao hàng, làm thủ tục xuất khẩu cho đến tận khi giao cho nhà chuyên chở được chỉ định bởi người mua tại điểm hoặc địa điểm đã được chỉ định. Nếu người mua không chỉ rõ địa điểm giao hàng chính xác, người bán sẽ chọn trong những điểm hoặc địa điểm nơi mà nhà chuyên chở sẽ nhận hàng. Khi người bán được yêu cầu hỗ trợ tìm và ký hợp đồng với nhà chuyên chở, trách nhiệm rủi ro và phí tổn ngươi mua sẽ phải gánh chịu. Điều kiện FCA cũng được dùng cho tất cả các hình thức vận chuyển. 

 

CPT
 là gì? Carriage Paid To - Trả cước tới 


Trong điều kiện CPT thì người bán trả cước vận chuyển đến đích. Rủi ro về hư hỏng và mất mát hàng hóa sau khi hàng đã được giao cho người chuyên chở sẽ được chuyển từ người bán sang người mua. Điều kiện CPT được dùng cho tất cả các hình thức chuyên chở và người bán có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu.

 

CIP
 là gì? Carriage & insurance Paid to - Trả cước và bảo hiểm tới 


Điều kiện CIP cũng giống như điều kiện CPT nhưng người bán có thêm trách nhiệm mua bảo hiểm cho những rủi ro về hư hại, tổn thất hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Người bán có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu, tuy nhiên chỉ có trách nhiệm mua bảo hiểm ở mức thấp nhất. Điều khoản CIP này cho phép sử dụng với tất cả các loại hình chuyên chở. 

 

DAT
 là gì? Delivered At Terminal - Giao tại bến 


Điều kiện DAT là điều kiện mới bổ sung trong Incoterms 2010. Điều kiện DAT này có thể được sử dụng cho tất cả các loại hình chuyên chở. 

Người bán chỉ được coi là đã giao hàng khi hàng hóa được dỡ từ phương tiện vận tải xuống bến, cảng hoặc địa điểm đích được chỉ định và đặt dưới sự định đoạt của người mua. “Bến” bao gồm cả cầu tàu, nhà kho, bãi container hay đường bộ, đường sắt hay nhà ga sân bay. Hai bên thỏa thuận về bến giao và nếu có thể ghi rõ địa điểm trong bến nơi là thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua. Nếu như người bán chịu các chi phí vận chuyển từ bến đến một địa điểm khác thì các điều khoản DAP hay DDP sẽ được áp dụng. 

Trách nhiệm 

Người bán có nghĩa vụ đặt hàng đến nơi được ghi trong hợp đồng.
Người bán có nghĩa vụ đảm bảo rằng hợp đồng chuyên chở của họ là cho hợp hợp đồng mua bán hàng hóa
Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu
Người mua có nghĩa vụ làm các thủ tục nhập khẩu, thủ tục hải quan và nộp thuế
Nếu hai bên thỏa thuận rằng người bán chịu các phí tổn và rủi ro từ bến đích đến một địa điểm khác thì sẽ áp dụng điều khoản DAP.

 

DAP là gì? Delivered At Place - Giao tại địa điểm

 
Điều kiện DAP cũng là điều kiện mới bổ sung trong Incoterms 2010 và có thể được sử dụng cho tất cả các loại hình chuyên chở. 
Người bán giao hàng khi hàng hóa đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đã đến đích và sẵn sàng cho việc dỡ hàng xuống địa điểm đích. Các bên được khuyến cáo nên xác định càng rõ càng tốt điểm giao hàng tại khu vực địa điểm đích, bởi vi đó chính là thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua. Nếu người bán có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế… điều khoản DDP sẽ được áp dụng. 


Trách nhiệm

Người bán có nghĩa vụ và rủi ro giao hàng đến địa điểm thỏa thuận
Người bán được yêu cầu ký hợp đồng vận chuyển thích hợp với hợp đồng mua bán hàng hóa
Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu
Các phí tổn dỡ hàng tại điểm đích, nếu không có thỏa thuận trước, người bán sẽ không phải gánh chịu
Người mua có nghĩa vụ hỗ trợ cung cấp các giấy tờ cần thiết để làm hải quan và nộp thuế.

 

DDP là gì? Delivered Duty Paid - Giao đã trả thuế 


Theo điều kiện DDP, người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu, bao gồm việc chịu hết các phí tổn và rủi ro cho đến khi hàng đến đích, gồm cả các chi phí thuế và khai hải quan. Điều khoản DDP không phân biệt hình thức vận chuyển. 

 

2. Các điều khoản Incoterms 2010 chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa: 

 

FAS là gì?
 Free Alongside Ship - Giao dọc mạn tàu


Khi áp dụng điều kiện FAS thì người bán được cho là hoàn tất nghĩa vụ giao hàng khi hàng được đặt cạnh mạn tàu tại cảng giao hàng, từ thời điểm này người mua sẽ chịu mọi phí tổn về rủi ro về hàng hóa. Người mua đồng thời có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ sử dụng trong vận chuyển đường biển hoặc đường sông. 

 

FOB là gì?
 Free On Board - Giao lên tàu


Đối với điều kiện FOB, người mua chịu mọi phí tổn và rủi ro ngay sau khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng xuất khẩu. Người mua đồng thời có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu hoặc tùy thỏa thuận riêng. Điều khoản FOB này chỉ áp dụng cho vận tải đường biển hoặc đường sông, nhưng đôi khi trong thực tế chúng ta vẫn thấy áp dụng cho cả đường hàng không.

 

CFR là gì? Cost and FReight - Tiền hàng và cước phí


Trong điều kiện CFR, người bán chịu các phí tổn và trả cước vận chuyển đến cảng đích. Thời điểm chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua là ngay sau khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng xuất. Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ áp dụng cho vận chuyển đường biển và đường sông. 

 

CIF là gì? 
Cost, Insurance & Freight - Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí 


Trong điều kiện CIF, người bán có nghĩa vụ giống như điều khoản CFR tuy nhiên người bán có thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm rủi ro về hư hại và tổn thất hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ áp dụng cho vận tải đường biển hoặc đường sông. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể bắt gặp điều khoản CIF này áp dụng đối với đường hàng không.

 

Hãy liên hệ với The One Logistics để được tư vấn thủ tục miễn phí từ A - Z khi xuất nhập khẩu hàng hóa qua hotline: 090.328.8872 (Mr Thắng)

 

Xem thêm:

>> Dịch vụ khai thuê hải quan

>> Dịch vụ thông quan tờ khai

>> Dịch vụ hàng kho ngoại quan

>> Dịch vụ kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu

>> Dịch vụ xin giấy phép

>> Các dịch vụ Logistics khác

>> Dịch vụ book cước hàng không

>> Dịch vụ book cước đường biển

>> Dịch vụ vận tải đường bộ

 

Từ khóa: Incoterms, incoterm là gì? các điều kiện Incoterms, các điều khoản Incoterms 2010, Exw là gì, FOB là gì, CIF là gì, 11 điều khoản Incoterms, 11 điều kiện Incoterms 2010


Bình luận

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!
Hotline 0903288872