Theo dõi chúng tôi:
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Công Ty TNHH The One Logistics Việt Nam

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TỪ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN

 

The One Logistics Việt Nam hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan thông qua quy trình như sau:

 

Ban hành tại Quyết định 2628/QĐ-BTC ngày 9/12/2016

 

Kho ngoại quan là gì?

Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được thành lập để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện một số dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài, hoặc từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan. Sau đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan.

 

HÀNG HÓA TỪ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN

 

1. Trình tự thực hiện đưa hàng vào kho ngoại quan:

 

- Bước 1: Khai tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II và khai vận chuyển kết hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

 

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC.

- Bước 2: Nộp, xuất trình bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC cho Hải quan quản lý kho ngoại quan.

 

- Bước 3: Cập nhật thông tin hàng hóa nhập kho ngoại quan vào phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan và gửi đến Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

 

2. Cách thức thực hiện khai báo hải quan gửi hàng vào kho ngoại quan:

Thực hiện trên hệ thống thông quan điện tử, tại trụ sở cơ quan hành chính
 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ nhập khẩu hàng vào kho ngoại quan:

 

* Thành phần hồ sơ gửi hàng vào kho ngoại quan:

+ Tờ khai hàng hoá nhập khẩu (nếu có): 01 bản chính.
+ Nộp 01 bản chụp vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ);
+ Nộp 01 bản chụp giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương khi đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan để xuất đi nước khác phải được cấp Giấy chứng nhận mã số tạm nhập, tái xuất;
+ Nộp 01 bản chính giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
 

Trường hợp áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.

 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ hải quan gửi hàng vào kho ngoại quan:

 

- Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan năm 2014.
- Sau khi người khai hải quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục hải quan quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 21 của Luật Hải quan năm 2014, thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải được quy định như sau:
+ Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;
+ Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
 
Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.
 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông tin đến đích của lô hàng nhập khẩu được cập nhật trên Hệ thống.

 

8. Phí, lệ phí: 

Hàng hóa gửi kho ngoại quan thu lệ phí làm thủ tục hải quan một lần khi làm thủ tục nhập kho, khi xuất kho không thu; mức thu là 20.000 VNĐ/tờ khai.

 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (mẫu HQ/2015/NK).

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực thi thủ tục hành chính:

 

Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan gồm:

- Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ở Việt Nam;

- Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;
- Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.
 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm soát Hải quan;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư số 106/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016  của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu (đối với mặt hàng xăng dầu thì thực hiện thêm Thông tư này).

 

Xem thêm:

>> Dịch vụ khai thuê hải quan

>> Dịch vụ thông quan tờ khai

>> Dịch vụ hàng kho ngoại quan

>> Dịch vụ kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu

>> Dịch vụ xin giấy phép

>> Các dịch vụ Logistics khác

>> Dịch vụ book cước hàng không

>> Dịch vụ book cước đường biển

>> Dịch vụ vận tải đường bộ

 

Từ khóa: đưa hàng hóa nước ngoài vào kho ngoại quan, The One Logistics Việt Nam, theonelogistics.com.vn, kho ngoại quan, thu tuc đua hang vao kho ngoai quan


Bình luận

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!
Hotline 0903288872